Volg ons op social media:
Naar webshop >

Alcoholbeleid

Alcoholbeleid: (weder)verstrekking van alcohol aan personen onder de 18 jaar verboden

Juliana verstrekt alcohol op basis van een Alcoholwetvergunning en heeft het op verantwoorde wijze van alcoholverstrekking vastgelegd in een bestuursreglement, waarvan een afschrift op locatie aanwezig is. Juliana hanteert daarbij kortgezegd het volgende alcoholbeleid:

–        er wordt geen alcoholische drank verstrekt aan personen onder 18 jaar en dronken personen;

–        er wordt geen alcoholische drank wederverstrekt (doorgegeven aan personen onder de 18 jaar);

–        aan personen onder 25 jaar kan worden gevraagd zich te legitimeren;

–        alcoholische dranken worden alleen verstrekt op de daartoe vastgestelde schenktijden. Hier kan met toestemming van het bestuur in bijzondere omstandigheden van worden afgeweken;

–        alcoholische dranken mogen alleen worden geconsumeerd welke zijn verstrekt door Juliana;

–        alcoholische dranken mogen alleen worden geconsumeerd in de kantine en op de bult (naast de tribune). Hier kan met toestemming van het bestuur in bijzondere omstandigheden van worden afgeweken;

–        glaswerk om (alcoholische) drank te consumeren mag uitsluitend in de kantine worden gebruikt;

–        elke leidinggevende die op de alcoholwetvergunning staat vermeld heeft ooit een diploma ‘Sociale Hygiëne’ behaald;

–        elke bardienstvrijwilliger heeft ooit het IVA-certificaat ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken’ behaald, waarvan het certificaat op locatie (in de kantine) aanwezig is.

Het IVA-certificaat kan gratis worden behaald in ongeveer 40 minuten via:  https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/ .