Volg ons op social media:
Naar webshop >

Algemene leden vergadering 2023

07 Oktober 2023

Maandag 23 oktober a.s. vindt weer de jaarlijkse algemene leden vergadering plaats. De aanvang van de vergadering is 20:00 uur en alle leden van 16 jaar en ouder zijn hier voor uitgenodigd.

          UITNODIGING       

Op maandag 23 oktober 2023 begint om 20:00 uur in de kantine de

Algemene Ledenvergadering van R.K.S.V. Juliana.

 

De agenda is als volgt:

 • opening
 • mededelingen
 • vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2022
 • verslag secretariaat
 • verslag kascontrolecommissie
 • financieel verslag 2022-2023
 • begroting 2023-2024
 • verkiezing leden kascontrolecommissie

Aftredend en herkiesbaar: –

Aftredend en niet herkiesbaar: Jay Kahlert en Frans Janssen

 • Aangemeld en verkiesbaar is: …………………………………………
 • Verslagen overige commissies

pauze

 • woordje geestelijk adviseur
 • waardering eigen leden/medewerkers
 • uitreiking diverse trofeeën sportman/sportvrouw/sportploeg, pechvogel, topscorer en meest verdienstelijk lid (Karel Kremers Bokaal)
 • (her-)verkiezing bestuursleden

Gerrie van Boxtel is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid

Tonny van Bommel is aftredend en niet herkiesbaar.

Ingo Rigters heeft zich verkiesbaar gesteld als secretaris.

 • rondvraag
 • sluiting van de vergadering

 

Het belooft weer een interessante vergadering te worden, dus wij verwachten alle leden van 16 jaar of ouder. Jullie zijn van harte welkom!

 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan graag tijdig afmelden bij onze secretaris

Tonny van Bommel, bij voorkeur via email: info@julianamill.nl

 

Wij vertrouwen op uw komst!

Bestuur van R.K.S.V. Juliana, Mill

 

kandidaten voor een bestuursfunctie dienen voor aanvang van de algemene ledenvergadering (niet tijdens de ledenvergadering) te worden aangemeld. Deze kandidaatstelling moet op schrift gesteld zijn, voorzien zijn van tenminste drie handtekeningen van leden van R.K.S.V. Juliana en een bereidverklaring van de kandidaat.

Een exemplaar van de agenda kunt u hier downloaden: ALV2023.