Volg ons op social media:
Naar webshop >

In memoriam: Henk de Hoog

20 Januari 2023

Henk de Hoog was een Juliana man pur sang. Zodra het kon werd hij lid van Juliana, en begon hij zijn actieve voetbalcarrière die uiteindelijk ruim 60 jaar zou duren. Na het doorlopen van de jeugd werd Henk al snel rijp geacht voor het grote werk in Juliana 1. Velen zullen Henk herinneren als deel van de gouden generatie die eind jaren 70 reikte tot in de 2e klasse. Destijds, en nu nog steeds, het hoogst behaalde niveau van Juliana 1. Een ander memorabel moment was het voetballen met 5 broers de Hoog in het eerste elftal. Henk legde tijdens zijn actieve loopbaan hele plakboeken aan met verslagen uit de krant van Juliana 1. Op gedenkwaardige momenten , maar zeker tijdens zijn jubileumwedstrijd wegens 60-jaar actief voetballend Juliana lid kwamen deze ter tafel. Als aanvoerder van Juliana 1 ging Henk altijd voorop in de strijd, hij bestreed zijn tegenstanders altijd met faire middelen maar wel volledige inzet.

Ook buiten het veld toonde Henk dezelfde kenmerken. Al tijdens zijn actieve carrière deed Henk allerlei vrijwilligerswerk, in het begin vooral bij de jeugd. Maar naarmate zijn leeftijd vorderde, en zijn actieve loopbaan wat minder tijd vroeg nam hij steeds meer taken op zich. Zo werd Henk tot twee keer toe bereid gevonden op te treden als “interim” trainer van Juliana 1. Bij de Juliana jeugd heeft Henk ook de nodige taken verricht, jeugdleider, trainer maar ook als lid van de technische jeugd commissie heeft Henk de nodige uurtjes aan Juliana gespendeerd. Zo was Henk ook één van de drijvende krachten achter het jaarlijkse Easter Open toernooi bij Juliana. Behalve jeugd deed Henk ook veel in beheer en onderhoud van de gebouwen en meubilair. Zo heeft Henk de bouw van de recent gerealiseerde aanbouw, en de nieuwe aankleding van de kantine van begin tot eind nog begeleid. Ook de verduurzaming van het sportpark met ledverlichting en aanleg van zonnepanelen is grotendeels door Henk geregeld. Tot ver in december nog heeft Henk zich beziggehouden met de energie transitie om Juliana nog verder te verduurzamen en van het gas af te krijgen. Dit is al een behoorlijke greep uit de activiteiten van Henk voor Juliana, en dan nog worden er veel meer zaken niet benoemd dan wel.

Henk was een echte leider, binnen- en buiten het veld, zonder direct op de voorgrond te treden. Henk straalde altijd een enorme positiviteit uit, en daardoor een inspiratie voor velen. Henk had ook een duidelijke mening, vooral over voetbal. Henk hield van een schone sport en mooi voetbal. Het liefst was hij dan ook bezig met voetballend beleid binnen de club. Vooral op de achtergrond, was hij voortdurend bezig met “de jongens” zoals hij het zelfde noemde, en met Juliana 1. Kwaliteit waarborgen en zoveel mogelijk mensen betrekken en behouden voor de club was Henk zijn voornaamste doel. Niet alleen voetballers, maar ook vrijwilligers werven was een doel voor Henk. Vooral het laatste is vaak ondankbaar werk, maar Henk deed dit met verve. Mede door het vele werk wat Henk gedaan heeft, maar vooral ook door zijn persoonlijkheid is Henk vorig jaar benoemd als erelid van Juliana en heeft de tribune op het sportpark de naam “Henk de Hoog tribune” gekregen. Iets wat Henk zelf nog mee heeft kunnen maken, en wat hem met enorme trots vervulde.

Halverwege vorig jaar openbaarde de gevreesde ziekte ALS zich bij Henk. Desondanks wilde hij aanblijven als bestuurslid en nog zoveel mogelijk betekenen voor Juliana als maar mogelijk was. We moeten nu verder zonder Henk. Gezien het enorme gat wat hij achterlaat zal dit niet gemakkelijk zijn. We zullen Henk dan ook altijd gedenken als een groot Juliana man. We wensen Ellie en verdere familie dan ook alle kracht en sterkte toe in de komende zware tijd!