Volg ons op social media:
Naar webshop >

Ordebeleid

Als sportvereniging willen we iedereen attenderen op de gedragsregels, normen en waarden van de KNVB en Juliana rondom sfeeracties en overige (supporters)zaken op het Juliana-sportpark, sportparken waar we te gast zijn en overige locaties waar jullie met middelen van Juliana of onder de vlag van Juliana verblijven.

Drugs- en wapenbeleid: drugs en wapens verboden

Het gebruik en het in bezit hebben van drugs en wapens op sportparken is ten strengste verboden. Met betrekking tot alcohol wordt verwezen naar het alcoholbeleid.

Bij overtreding van dit verbod kan door het bestuur de politie worden ingeschakeld; tevens kan het bestuur sancties opleggen.

Vuurwerkbeleid: vuurwerk en rookbommen zonder vergunning verboden

De KNVB heeft de regels voor voetbalwedstrijden per 1 juli 2023 flink aangescherpt. Juliana sluit zich aan bij dit beleid waarbij het zonder vergunning afsteken van vuurwerk en rookbommen, hoe sfeerverhogend dit ook kan zijn, op sportparken te allen tijde is verboden! Dit geldt dus niet alleen voor het Juliana-sportpark, maar ook op andere sportparken. Met betrekking tot het Juliana-sportpark kan het Juliana-bestuur een tijdelijke vergunning aanvragen bij de gemeente Land van Cuijk.

Overtreding van dit verbod brengt niet alleen de overtreder en omstanders in gevaar, maar levert Juliana hoge boetes op in tijden waarbij iedere Euro voor de club telt! Indien mogelijk zal een boete op de overtreder worden verhaald. Bovendien kan het bestuur sancties opleggen en de politie inschakelen.

 Geweldsbeleid: fysiek en verbaal geweld verboden

Zowel de KNVB als Juliana wil elke wijze van fysiek en verbaal (intimiderend) ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag op sportparken voorkomen. Het verspreiden van ongewenste (o.a. pestende, kwetsende, discriminerende en/of intimiderende) multimedia en spreekkoren gericht aan een of meerdere personen evenals het gebruik van fysiek geweld is op sportparken te allen tijde verboden!

Overtreding van dit verbod kan bij slachtoffers schade veroorzaken, levert ergernis op en brengt Juliana in diskrediet! Het bestuur kan hierbij de politie inschakelen en sancties opleggen.

Slachtoffers kunnen in contact treden met (een van) de Vertrouwenscontactpersonen van Juliana, de KNVB en/of NOC*NSF of professionele hulpverlening.

Ordelijkbeleid: opgeruimd sportpark

Juliana streeft ernaar om het sportpark ordelijk en schoon te houden. Hoe tref je het sportpark aan, hoe ga je ermee om en hoe laat je het achter? Betreed geen plaatsen waar je op dat moment geen toegang tot hebt (velden, kleedlokalen, kantine en overige ruimtes); houd velden (ook in verband met het grasmaaien), kleedlokalen, tribune, kantine en overige ruimtes netjes en opgeruimd.

Dit houdt onder ander in:

– vrij voetballen is uitsluitend toegestaan op ‘het trainingsveldje aan de Langenboomseweg’ of op ‘de Brink’ en het veroorzaken van (geluids)overlast is daarbij verboden;

– doe na de (laatste) training/wedstrijd op het betreffende speelveld de doelnetten van de vaststaande doelen omhoog en ruim de hoekvlaggen op;

– plaats na de (laatste) training/wedstrijd op het betreffende speelveld de mobiele voetbaldoelen op de daarvoor bestemde verharding en berg overig materiaal op in de daarvoor bestemde ruimte;

– gebruik kleedlokalen zoals vermeld op het in het kleedlokaal aanwezige kleedkamerreglement;

– laat jouw plaats op de tribune of kantine netjes achter;

– betreed de kantine niet met voetbalschoenen aan;

– breng eet- en drinkgerei terug naar de bar of de keuken;

– doe afval in de daarvoor bestemde afvalbakken;

– blokkeer geen (nood)uitgangen of (nood)hulpverleningsmiddelen;

– plaats voetbaltassen in het daarvoor bestemde voetbaltassenrek;

– plaats vervoersmiddelen in de daarvoor bestemde vakken en rekken en maak alleen gebruik van invalideplaatsen indien je in het bezit bent van een geldige invalideparkeerkaart;

Dit geldt voor zowel ons eigen sportpark als sportparken en overige locaties waar we als club te gast zijn! We doen hierbij een dringend beroep dat hierbij iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

Aanvullend:

–        op zaterdag en zondag zijn er geen vervoersmiddelen toegestaan op het Juliana-sportpark, tenzij (medische) redenen daartoe nopen, de snelheid stapvoets is en uitsluitend op de verharding. Doordeweeks zijn vervoersmiddelen (tweewielers) op de verharding toegestaan mits de snelheid stapvoets is. (Vracht)auto’s hebben alleen toegang als redenen daartoe nopen.

Huisdierenbeleid: toegestaan met restricties

Juliana laat huisdieren toe op het sportpark, mits deze zich niet vrij kunnen bewegen en zich niet bevinden in ruimten waar levensmiddelen worden bewerkt of bewaard.

Het gaat veelal over honden, daarvoor hanteren we het volgende specifieke beleid op ons sportpark:

–        een hond dient altijd aangelijnd te zijn, zowel buiten als binnen;

–        een (hulp)hondenbezitter heeft een opruimmiddel bij, ruimt ontlasting op (het is geen uitlaatplaats) en doet het afval afgesloten in de daarvoor bestemde afvalbak;

–        een (hulp)hond blijft altijd op de grond en mag dus niet op meubilair plaatsnemen of tegen mensen opspringen, tenzij dit de hulpbehoevende eigenaar dient;

–        een (hulp)hond mag zich niet bevinden in kleedruimtes, toiletruimtes, medische ruimtes en materiaalruimtes, tenzij dit de hulpbehoevende eigenaar dient;

–        een (hulp)hond mag zich niet bevinden in ruimten waar levensmiddelen worden bewerkt of bewaard (zoals in de keuken, achter de bar en in het magazijn of tijdelijke voorzieningen waarbij eten wordt bewerkt of bewaard zoals een foodtruck, barbecue, koelwagen etc.), tenzij dit de hulpbehoevende eigenaar dient.

Neem als hondenbezitter de verantwoordelijkheid als anderen hinder of last van jouw hond ervaren, bijvoorbeeld door angst, allergie of andere redenen.

Het rookbeleid en alcoholbeleid staat apart weergegeven, maar behoort ook tot het ordebeleid.