Volg ons op social media:
Naar webshop >

Rookbeleid

Rookbeleid: roken in beginsel verboden

RKSV Juliana Mill, onze sportvereniging is op weg naar rookvrij!

Vanaf 1 maart 2024 hanteert RKSV Juliana Mill een rookbeleid. Dit betekent dus een helder beleid over de omgang met het roken van sigaretten, e-sigaretten, sigaren, (water)pijpen en overige rookwaren.

Algeheel rookverbod tijdens jeugdactiviteiten

Naast de bestaande wettelijke afspraken vanaf 1 juli 2008 met betrekking tot het niet roken in het gehele clubgebouw, geldt met ingang van 1 maart 2024 het volgende rookbeleid: op ons sportpark geldt een algeheel rookverbod tijdens alle jeugdactiviteiten (zoals: trainingen / wedstrijden / toernooien / voetbalkampen)*. Naast het rookverbod op ons sportpark tijdens jeugdactiviteiten doet onze sportvereniging ook het verzoek om tijdens het vervoer naar uitwedstrijden niet te roken. Ben je te gast op een ander sportpark of een overige locatie, volg dan het rookbeleid aldaar. Het kan worden gezien als een volgende stap in een overgang naar een rookvrije generatie.

*Wanneer en waar is roken op ons sportpark nog wel toegestaan?

Roken op ons sportpark is uitsluitend toegestaan boven op de bult (naast de tribune) bij de aldaar aanwezige asbak(ken): doordeweeks tot 14.00 uur, op donderdagavond vanaf 20.00 uur, de gehele zondag, tenzij er een jeugdactiviteit plaatsvindt.

Met deze soepele overgang naar een rookvrij sportpark willen we de huidige rokers tegemoet komen en daarom een uitdrukkelijk verzoek om uw gebruikte rookwaren niet op de grond achter te laten maar in de daarvoor bestemde asbakken.

Hoe handhaven we de regels?

Onze sportvereniging geeft op meerdere plaatsen en manieren aan dat het sportpark rookvrij is. We gaan rokende mensen hierop niet persoonlijk aanspreken, maar we doen hierbij een dringend beroep dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot ons rookbeleid. Verwijs mensen die zich niet houden aan ons rookbeleid naar ons rookbeleid en vraag om dit te accepteren.

Waarom op weg naar rookvrij?

Dit zal natuurlijk even wennen zijn, maar we hopen dat we willen een gezonde sportomgeving voor elkaar kunnen creëren. Daarbij willen we aansluiten bij het lokale gezondheidsbeleid van de gemeente Land van Cuijk dat een rookvrij sportpark als een van haar speerpunten heeft in de nabije toekomst (mogelijk al vanaf 2025). Zien roken, doet roken en dat willen we zoveel als mogelijk ontmoedigen. Als kinderen andere zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Door een grotendeels rookvrij sportterrein voorkomen we dit mogelijk.

Kijk op https://www.rookvrijegeneratie.nl/sport/ voor meer informatie.