Volg ons op social media:
Naar webshop >

Vertrouwenscontactpersoon van R.K.S.V. Juliana Mill

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie of andere grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) naast doping, matchfixing en wellicht fraude, of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging.

De VCP is aanspreekbaar voor:

 • Sporters,
 • Ouders van sporters,
 • Toeschouwers,
 • Kaderleden,
 • Vrijwilligers en
 • Bestuur

Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VCP sprake van een conflict van taken.

Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte wordt gesteld van een concreet ernstig incident van grensoverschrijdend gedrag. Overleg tussen de VCP en het bestuur van de vereniging speelt een belangrijke rol bij het oplossing van het conflict van taken. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken.

Verantwoordelijkheid

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Juliana Mill. Tussentijds rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter en bestuurslid ‘sociale veiligheid’ of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden, mits dit noodzakelijk is.

 Wie is/zijn de vertrouwenscontactpersoon/-personen van Juliana Mill?

De vertrouwenscontactpersonen binnen Juliana Mill zijn Marleen Peters en Jack Brienen.

Marleen is woonachtig in Mill, en ze is eigenaar van zorgorganisatie Inner-go Bijzonder Begeleiden. Al ruim 15 jaar werkt zij met kinderen, jongeren en jong volwassenen met een specifieke hulpvraag. Haar specialisme ligt bij mensen met ASS (autisme spectrum stoornis) en/of ADHD.

Marleen heeft een beroepsachtergrond als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Al enkele jaren heeft zij haar hobby sporten & bewegen en het werken met specifieke doelgroepen kunnen combineren door samen met de jongeren de grenzen te verleggen tijdens actieve weekenden en vakanties in binnen en buitenland.

Jack woont in Mill en is HR manager, teamleider en MT lid bij installatiebedrijf van Gemert installatiegroep BV. Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het aansturen en coachen van medewerkers, het opzetten en uitrollen van verbeterprocessen, en het begeleiden van leerling monteurs en stagiaires.

Jack is al 40 jaar lid van onze vereniging, was als speler actief in de jeugd en later in de senioren. Verder is hij jarenlang actief geweest als jeugdtrainer, jeugdleider en binnen de TC jeugd.

Wanneer u of uw kind ergens tegenaan loopt binnen voetbalvereniging Juliana en u dit niet in eerste instantie bespreekbaar kan/wil maken met leiders of bestuur, voel u dan vrij om contact op te nemen. We zullen samen kijken of we een passende oplossing kunnen bedenken en overleggen welke stappen we kunnen maken.

Marleen is als vertrouwenscontactpersoon te bereiken op telefoonnummer 06 – 28 53 24 13.

Jack is als vertrouwenscontactpersoon te bereiken op telefoonnummer 06-53703216.

Via e-mail zijn zij te bereiken op het e-mailadres vertrouwenspersoon@julianamill.nl

 Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden;
 • machtsmisbruik en verbale agressie;
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart;
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat);
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag;
 • of wanneer je een andere vraag hebt, welke bij de vertrouwenscontactpersonen van R.K.S.V. Juliana Mill op de juiste plaats is.

Als er sprake is van grensoverschreidend gedrag, en kun of wil je om welke reden dan ook niet terecht bij ons vertrouwenscontactpersoon van de club, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning van de NOC*NSF vertrouwenspersonen via Centrum Veilige Sport (tel. 0900-2025590 of https://centrumveiligesport.nl/contact)

Of via navolgende link: https://centrumveiligesport.nl/contact