Volg ons op social media:
Naar webshop >

Visie en doel omtrent preventie grensoverschrijdend gedrag

R.K.S.V. Juliana Mil is voortdurend op zoek naar vrijwilligers zoals (assistent-) trainers, coaches, scheidsrechters, commissieleden, maar ook voor beschikbaar gekomen bestuursfuncties. De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat Seksuele Intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen. Onze vereniging wil daarom de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen/sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen hoort daarbij. Daarom willen we goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

We zijn een gastvrije en maatschappelijk betrokken voetbalvereniging, met een dorpskarakter. Voor de leden staat plezier voorop. Verantwoordelijke en betrokken leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en arbitrage komen samen op een representatieve en veilige accommodatie waar zowel prestatief als recreatief kan worden gesport in een familiaire sfeer, waarbij sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan.

Het is voetbalvereniging waar iedereen zich thuis voelt en plezier heeft binnen de voetbalsport. Plezier komt tot uiting door ambitieus te zijn bij de selectieteams, en voor niet-selectieteams is er voetbal op een passend niveau. Juliana Mill is een goed georganiseerde club en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Ook is het een club waar alle leden zich veilig en op hun plek voelen, zoals in een dorp verwacht mag worden. Een open cultuur waarbij één ieder elkaar durft en mag aanspreken over alle zaken, waaronder ook grensoverschrijdend gedrag.

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • de juiste mensen binnen de club op de juiste plek,
  • het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie,
  • een positieve uitstraling naar de maatschappij en zusterverenigingen,
  • open blijven staan voor veranderingen in deze snel veranderende wereld.

Het doel voor 2019 – 2020 omtrent grensoverschrijdend gedrag is om bewustwording binnen de club te creëren omtrent de veranderende wet- en regelgeving. Zowel actieve leden als bestuursleden, leiding en trainers dienen te weten hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag en de aanwezigheid van het Centrum Veilige Sport Nederland.